การเลือก Template Course(เฉพาะExam Moodle)

หลังจากที่อาจารย์ส่งคำขอเปิดกระบวนวิชาและเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติคอร์สแล้ว เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของคอร์สออนไลน์ใน Exam Moodle จะพบกับ Course Template 3 แบบให้เลือก โดยอาจารย์สามารถเลือกใช้ Template ใด Template หนึ่งที่เหมาะสมกับแนวข้อสอบๆหรือคอร์สสอบของภาควิชานั้นที่ต้องการได้

 • Exam Template 1 เหมาะสำหรับคอร์สที่ต้องการให้อาจารย์และน.ศ.มีการซ้อมสอบหรือทดลองใช้ระบบของ Exam Moodle สอบก่อนการสอบจริง ประกอบด้วย

  1. คู่มือที่จำเป็นสำหรับอาจารย์

  2. MOCK EXAM : การซ้อมสอบ

  3. การทำข้อสอบ

 • Exam Template 2 ( Safe Exam Browser) เหมาะสำหรับห้องสอบที่จะใช้โปรแกรม SEB ในการสอบร่วมด้วย โดยมีห้องสำหรับซ้อมสอบหรือทดลองใช้ระบบของ Exam Moodle สอบ และห้องสอบจริงที่สามารถนำไปใช้ร่วมโปรแกรม SEBในการสอบจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม ประกอบด้วย

  1. คู่มือที่จำเป็นสำหรับอาจารย์

  2. แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเมื่อทำการสอบโดยใช้ SEB (safe Exam browser)

  3. MOCK EXAM : การซ้อมสอบ

  4. EXAM : การสอบด้วย Safe Exam Browser

 • Exam Template 3 (Blank Course) เริ่มสร้างคอร์สสอบจากคอร์สเปล่าโดยสามารถเพิ่มเนื้อหาเข้าไปได้เองทั้งหมด

Last updated