การลงทะเบียนเพื่อใช้งานร่วมกับ CMU Office365

เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office365 อาทิเช่น อีเมล, Forms, Microsoft Teams, Sways, Calendar เป็นต้น ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น

กรณีที่ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อ CMU Office365 แล้ว

ที่หน้าแรก (Dashboard) กล่องด้านขวามือของเว็บไซต์ จะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้

ส่วนผู้ใช้ที่ไม่เคยเชื่อมต่อลิงค์มาก่อน ที่หน้าแรก (Dashboard) กล่องด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ CMU e-Learning จะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่เคยเชื่อมต่อลิงค์มาก่อน

ผู้ใช้งานสามารถทำการเชื่อมต่อได้ดังต่อไปนี้

1.คลิกที่ลิงค์ “Log in to Office 365

2.หน้าจอต่อไปจะเป็นการยืนยันการแสดงตัวตนของ CMU Account ของตัวผู้ใช้เอง โดยให้ผู้ใช้งานใส่ อีเมล @cmu.ac.th และ ใส่ password ในหน้าต่อไป

3.เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ CMU Office365 เรียบร้อยแล้ว กล่องด้านขวามือของหน้าจอจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อ ดังภาพ

4.เมื่อคลิกที่เมนู Dashboard ด้านบนซ้ายมือ เพื่อกลับไปที่หน้าแรกแล้ว ด้านขวามือของหน้าจอ จะแสดงกล่องที่มีโปรแกรมต่าง ๆ ของ CMU Office365 อยู่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องทำการ login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ดังรูปภาพนี้

Last updated