Date

ส่วน Question Name คือส่วนสำหรับระบุให้กับตัวท่านเอง ว่าคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาจะไม่เห็นข้อความในส่วนนี้

ส่วน Question Text คือส่วนที่แสดงผลให้นักศึกษาเห็น

การตั้งค่าคำถามแบบ Date

กรอกคำถามของท่านที่ส่วน Question Text เพื่อให้นักศึกษาตอบแบบเลือกวันที่ในปฏิทิน

Manage Questions

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อย ในหน้า Manage Questions จะปรากฏข้อมูลคำถามแบบ Date ที่ท่านทำการสร้างดังภาพประกอบด้านล่าง

การแสดงผล Date

Last updated