การกำหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมวิชา (Roles)

ในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 Roles

1. Student

ผู้เรียน หรือ นักศึกษา จะไม่สามารถแก้ไขส่วนต่างๆในคอร์สได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจารย์หรือผู้ออกแบบคอร์สออกแบบไว้

2. Non-Editing Teacher

บทบาทอาจารย์ที่ไม่สามารถแก้ไขการใช้งานบางส่วนในกระบวนวิชา สามารถสอนและให้เกรดนักศึกษาได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไข Activities ในคอร์สได้

3. Teacher

อาจารย์ สามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนภายในกระบวนวิชา แก้ไขเปลี่ยนแปลง Activities และ ให้คะแนนนักศึกษา

4. Manager

ผู้ที่สามารถจัดการแก้ไขข้อมูล ภายในคอร์ส แม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมในคอร์สก็ตาม

5. Invited Student (Role ใหม่)

ผู้เรียนที่อาจารย์ทำการเพิ่มเข้ามาในกรณีพิเศษ นักศึกษาที่มีสถานะนี้จะไม่ถูกนำออกเมื่อมีการ Sync รายชื่อในระบบให้ตรงกับสำนักทะเบียน หากท่านต้องการเพิ่มนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในสำนักทะเบียน สามารถเลือกสถานะนี้เพื่อป้องกันการถูกนำออกโดยระบบได้

Last updated