การนำเข้าข้อมูลจากคอร์สเดิม (Import)

วิธีการนำเข้าข้อมูลจาก Course เดิมทั้งในระบบ KC Moodle และ CMU Exam สามารถทำได้โดยเมนู Import

ท่านสามารถเปิดกระบวนวิชาใหม่แล้ว นำเข้าข้อมูลทั้งหมดจากคอร์สต้นแบบ(คอร์สเดิมที่มีอยู่ในระบบ) หรือ เลือกนำเข้าข้อมูลเพียงบางส่วนได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการสร้าง Activities ต่างๆในคอร์สของท่านได้อย่างมาก

เปิดหน้าแรกของคอร์สใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูล ไปยังสัญลักษณ์ฟันเฟืองแล้วเลือกเมนู Import จากนั้นเลือกคอร์สต้นแบบที่ท่านต้องการ (เพื่อนำเนื้อหาจากคอร์สที่ท่านเลือก เข้าสู่คอร์สใหม่ของท่าน) ท่านสามารถกด Jump to final Step เพื่อนำเข้าข้อมูลทันทีโดยไม่ต้องไปยังขั้นตอนที่ 2,3,4 และ 5

หรือท่านสามารถอ่านวิธีการนำเข้าข้อมูลแบบละเอียดได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการนำเข้าข้อมูลจากคอร์สเดิม (Import)

ขั้นตอนแรกไปยัง สัญลักษณ์ฟันเฟือง บริเวณมุมขวาบนดังภาพ และ เลือกเมนู "Import" จากนั้นระบบจะพาท่านไปยังหน้า Import ให้ท่านเลือกคอร์สที่ท่านต้องการดึงข้อมูล และ กด Jump to final Step เพื่อนำเข้าข้อมูลทันทีโดยไม่ต้องไปยังขั้นตอนที่ 2,3,4 และ 5

1. Course Selection

หน้าแรกของการ Import ข้อมูล ระบบจะพาท่านมายังหัวข้อที่ 1 Course Selection หรือการเลือกคอร์สต้นแบบ

1.1 พิมพ์ชื่อคอร์สที่ท่านต้องการและกดค้นหา

หน้าตาของระบบ CMU Exam

หน้าตาของระบบ KC Moodle

หัลงจากกดค้นหา ระบบจะแสดงคอร์สทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดังภาพประกอบด้านล่าง

1.2 เลือกคอร์สที่ท่านต้องการ และกด Continue

เลือกเมนู "Import" จากนั้นระบบจะพาท่านไปยังหน้า Import ให้ท่านเลือกคอร์สที่ท่านต้องการดึงข้อมูล และ กด Jump to final Step เพื่อนำเข้าข้อมูลทันทีโดยไม่ต้องไปยังขั้นตอนที่ 2,3,4 และ 5

2. Initial Setting

ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่าหลักในคอร์สท่านสามารถเลือกเฉพาะส่วนที่ท่านต้องการได้ แต่แนะนำให้เลือกไว้ทั้งหมดและค่อยเลือกส่วนย่อยในหัวข้อถัดไป

2.1 กดปุ่ม Next เพื่อไปยังหัวข้อที่ 3 ต่อไป

2.2 หากท่านกดปุ่ม Jump to final Step

ระบบจะพาท่านไปยังข้อที่ 5 ทันที หรือก็คือ ระบบจะเริ่มนำเข้าข้อมูลทั้งหมดในคอร์สที่ท่านเลือกเข้าสู่คอร์สใหม่ทันที

3. Schema settings

ส่วนนี้ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะนำเข้า Activity ใดบ้าง โดยสามารถเลื่อนเปิดปิดหัวข้อใหญ่ และ หัวย่อยได้ดังภาพประกอบด้านล่าง

4. Confirmation and review

เมื่อเลือกส่วนที่ต้องการนำเข้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลแบบ overview ภาพรวมทั้งหมด เกี่ยวกับส่วนต่างๆที่ท่านจะนำเข้า

5. Perform import

ขั้นตอนนี้ จะแสดงสถานะการนำเข้าข้อมูลเป็น % ดังภาพ หากข้อมูลของท่านมีจำนวนมากในส่วนนี้อาจจะทำการดาวน์โหลดค่อนข้างนานและค้างได้ แตไม่ต้องกังวล ระบบยังคงดำเนินการอยู่ เว้นแต่ว่าอินเตอร์เน็ตของท่านจะหลุดไปเสียก่อน และแนะนำว่าอย่าเพิ่งปิดเด็ดขาด เพราะท่านจะต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด

6. Complete

เมื่อนำเข้าสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ ท่านสามารถกลับไปยังหน้าแรกคอร์สของท่านได้ทันที

Last updated