Text Box

ส่วน Question Name คือส่วนสำหรับระบุให้กับตัวท่านเอง ว่าคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาจะไม่เห็นข้อความในส่วนนี้

ส่วน Question Text คือส่วนที่แสดงผลให้นักศึกษาเห็น

การตั้งค่าคำถามแบบ Text Box

ค่าเริ่มต้นคือ 20 ตัวอักษร และกล่องขนาด 25 ตัวอักษร อย่างไรก็ตามท่านสามารถกำหนดตัวเลขเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง

จากตัวอย่าง ทำการปรับเป็น

Input box length

ค่าเริ่มต้น 20 ท่านสามารถแก้ไขจำนวนตามที่ท่านต้องการได้

Max. text length

ค่าเริ่มต้น 25 ท่านสามารถแก้ไขจำนวนตามที่ท่านต้องการได้

Manage Questions

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อย ในหน้า Manage Questions จะปรากฏข้อมูลคำถามแบบ Text Box ที่ท่านทำการสร้างดังภาพประกอบด้านล่าง

การแสดงผล Text Box

กรอกได้ 30 ตัวอักษรตามที่ตั้งค่าไว้

Last updated