Short Answer (เติมคำตอบสั้นๆ)

เมื่อผู้เรียนตอบคำถามประเภทนี้ จะต้องมีการพิมพ์คำหรือวลีเพื่อตอบคำถาม(และอาจรวมถึงรูปภาพด้วย) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่คำหรือวลีนั้นจะไม่ตรงกับเฉลยของผู้สอน ผู้สอนจึงจำเป็นต้องกำหนดคำตอบที่มีความเป็นไปได้เอาไว้ด้วย โดยการกำหนดคำตอบที่ต้องการให้สั้นที่สุดเอาไว้ในการตั้งค่า

การตั้งค่าเพิ่มเติม

ท่านสามารถเพิ่มคำตอบอื่นๆที่คล้ายกัน เพื่ออนุโลมหรือให้คะแนนแบบลดหลั่นแก่นักศึกษาได้ เช่น
คำถาม มช.ย่อมากจากอะไร?
คำตอบ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คะแนน 100%
คำตอบ 2. มหาลัยเชียงใหม่ ให้ 80%
คำตอบ 3. ม.เชียงใหม่ ให้คะแนน 50% เป็นต้น

คำสั่งพิเศษสำหรับการตั้งค่าคำตอบ

ท่านสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเป็นตัวเชื่อมคำต่างๆ เช่น
ran*ing – หมายถึงคำตอบใดก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย “ran” และลงท้ายด้วย “ing” จะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ใช้ “\*” หากคำตอบต้องใช้เครื่องหมายดอกจันจริงๆ

ตัวอย่างของการตั้งเกณฑ์การให้คะแนน

oxygen*fuel คะแนน 100% = คำตอบใดๆที่ขึ้นต้นด้วย oxygen และลงท้ายด้วย fuel จะได้คะแนนเต็ม
*fuel* คะแนน 50% = หากคำตอบมีเฉพาะคำว่า fuel จะได้คะแนนครึ่งเดียว
*air* คะแนน 40% = หากคำตอบมีเฉพาะคำว่า air จะได้คะแนน 40% เป็นต้น