การแสดงผลเกรด (Grades)

เกรดหรือผลคะแนนโดยรวมทั้งหมดของนักศึกษาในกระบวนวิชาของท่าน
ผลเกรดจะเป็นหน้าแสดงคะแนนจาก Quiz หรือ Activity ที่มีการเก็บคะแนน แบบภาพรวมทั้งหมด ท่านสามารถดูคะแนนของนักศึกษาได้ด้วยเมนู Grade แต่หากท่านต้องการแก้ไขปรับเปลี่ยนคะแนน ท่านจะต้องไปแก้ไขยังส่วนของ Quiz แต่ละตัว เมนู Grade นี้จะเป็นหน้าแสดงผลคะแนนภาพรวมนักศึกษาทั้งหมดในคอร์สเท่านั้น ท่านสามารถปรับสัดส่วนการให้คะแนนได้ที่เมนูเกรดเช่นกัน รวมถึง การตั้งค่าการแสดงผลคะแนนสำหรับนักศึกษา ซึ่งจะมีรายละเอียดการตั้งค่าในแต่ละส่วนดังนี้

Grade Report

ท่านสามารถเข้าดูผลเกรดของนักศึกษาได้โดยไปยังเมนูบริเวณกล่องสีขาวด้านซ้ายมือ ดังภาพประกอบด้านล่าง
เมื่อกดแล้วจะพบกับหน้า Grade Report ซึ่งจะแสดงรายชื่อของนักศึกษา พร้อมกับรายละเอียดคะแนนในแต่ละ Quiz
บริเวณด้านล่างจะพบกับคะแนนในแต่ละ Quiz ของนักศึกษาแต่ละคนดังภาพด้านล่าง
ท่านสามารถกดดูที่มาของคะแนนในแต่ละ Quiz หรือ Activity ได้ ด้วยการกดเครื่องหมายแว่นขยาย หรือ กดไปยัง Quiz ที่ท่านต้องการ(ไอคอนสีเหลือง)

การ Export Grade Report

ท่านสามารถ Download หรือ Export Grade Report ออกมาได้ โดยไปยังแถบเมนู Export ดังภาพด้านล่าง และเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด ดังตัวอย่างทีมงานเลือกแบบ Excel spreadsheet
เมื่อดาวน์โหลดออกมาแล้วจะได้รับคะแนนดังภาพของแต่ละ Quiz ดังภาพ

User Report (การแสดงคะแนนสำหรับนักศึกษา)

ท่านสามารถตั้งค่าการแสดงผลเกรดของนักศึกษาได้โดยไปที่แถบเมนู Setup > Course grad settings ดังภาพ
จากนั้นไปยังหัวข้อ User Report จะปรากฏเมนูการแสดงผลต่างๆดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถเลือก Show หรือ hide ส่วนที่ท่านต้องการได้ และกด Save change