การลบแบบทดสอบ (Deleting Quiz)

วิธีการลบ Activity นอกจากสามารถลบ Quiz แล้ว ท่านยังสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการลบ Activity อื่นๆได้เช่นกัน
กรณีนี้แนะนำให้ทำการ back up ข้อมูลไว้ก่อนเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลหายถาวร โดยท่านสามารถลบ Quiz เดิมของท่านได้ตามวิธีการดังนี้ Turn Editing On > ไปที่ Quiz ที่ต้องการลบ > กดปุ่ม Edit > เลือกเมนู Delete
กดปุ่ม Turn Editing On บริเวณมุมขวาบนของคอร์ส
ไปยัง Quiz ที่ท่านต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Edit และเลือกเมนู Delete