Numeric

ส่วน Question Name คือส่วนสำหรับระบุให้กับตัวท่านเอง ว่าคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาจะไม่เห็นข้อความในส่วนนี้

ส่วน Question Text คือส่วนที่แสดงผลให้นักศึกษาเห็น

การตั้งค่าคำถามแบบ Numeric

Max. digits allowed

จำกัดจำนวนตัวเลขที่กรอก (กรอกได้สูงสุดกี่ตัว) ตัวอย่าง ให้กรอกรหัสนักศึกษาสูงสุด 9 ตัว

Question Text

กรอกคำถามของท่านที่นี่

Manage Questions

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อย ในหน้า Manage Questions จะปรากฏข้อมูลคำถามแบบ Numeric ที่ท่านทำการสร้างดังภาพประกอบด้านล่าง

การแสดงผล Numeric

Last updated