การดูประวัติการแก้ไขคะแนน (Grade History)

วิธีการดูประวัติการแก้ไขคะแนน (Grade History)

1.ไปยังเมนู Grade

ดูประวัติการให้คะแนนโดยไปยังเมนู Grade บริเวณแถบเมนูด้านซ้ายมือดังภาพประกอบด้านล่าง

2.หลังจากนั้นเลือกเมนู Grade History

3. เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้วกด Submit

โดยในส่วนนี้จะสามารถเลือกดูประวัติการให้คะแนนโดยอาจารย์ท่านใดบ้าง และมีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดกี่ครั้ง หลังจากนั้นกดปุ่ม submit

ตัวอย่างประวัติคะแนน

หากมีการแก้ไขคะแนนระบบจะแสดงข้อมูลในคะแนนในช่อง Original grade และแสดงคะแนนที่มีการแก้ไขใหม่ช่อง Revised grade พร้อมระบุผู้ให้คะแนนดังภาพ

วิธีการดาวน์โหลดประวัติคะแนน

สามารถดาวน์โหลดคะแนนโดยการกดปุ่ม "Download" บริเวณด้านบนของตารางข้อมูลดังภาพประกอบด้านล่าง

Last updated