การดูประวัติการแก้ไขคะแนน (Grade History)

วิธีการดูประวัติการแก้ไขคะแนน (Grade History)

1.ไปยังเมนู Grade

ดูประวัติการให้คะแนนโดยไปยังเมนู Grade บริเวณแถบเมนูด้านซ้ายมือดังภาพประกอบด้านล่าง

2.หลังจากนั้นเลือกเมนู Grade History

3. เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้วกด Submit

โดยในส่วนนี้จะสามารถเลือกดูประวัติการให้คะแนนโดยอาจารย์ท่านใดบ้าง และมีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดกี่ครั้ง หลังจากนั้นกดปุ่ม submit

ตัวอย่างประวัติคะแนน

หากมีการแก้ไขคะแนนระบบจะแสดงข้อมูลในคะแนนในช่อง Original grade และแสดงคะแนนที่มีการแก้ไขใหม่ช่อง Revised grade พร้อมระบุผู้ให้คะแนนดังภาพ

วิธีการดาวน์โหลดประวัติคะแนน

สามารถดาวน์โหลดคะแนนโดยการกดปุ่ม "Download" บริเวณด้านบนของตารางข้อมูลดังภาพประกอบด้านล่าง
Copy link
On this page
วิธีการดูประวัติการแก้ไขคะแนน (Grade History)
1.ไปยังเมนู Grade
2.หลังจากนั้นเลือกเมนู Grade History
3. เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้วกด Submit
ตัวอย่างประวัติคะแนน
วิธีการดาวน์โหลดประวัติคะแนน