การปรับแต่งหน้าคอร์ส(Customized course page)

อาจารย์สามารถปรับแต่ง แก้ไข ย้ายตำแหน่ง รวมถึงสร้างโมดูลกิจกรรมภายในคอร์สเรียนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าสู่โหมดปรับแต่งได้จากปุ่มสีม่วง "Turn editing on" ที่มุมขวาบน
ตัวอย่างหน้าแรกของคอร์ส
ตัวอย่างหน้าแรกของคอร์สเมื่อเข้าโหมดปรับแต่ง
คำอธิบายปุ่มต่างๆภายในโหมดปรับแต่ง
1.ปุ่มสำหรับเคลื่อนย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งของโมดูล เมื่อวางเม้าส์ใกล้ปุ่มนี้ cursor จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศร 4 ทิศ ให้คลิกค้างไว้แล้วลากโมดูลไปตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยมือ
2.ชื่อของโมดูลกิจกรรม
3.สัญลักษณ์ประเภทของโมดูลนั้นๆ
4.ปุ่มสำหรับแก้ไขชื่อโมดูล เมื่อคลิกเข้าไปแล้วสามารถพิมพ์แก้ไขชื่อโมดูลได้ทันที เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว กด Enter เพื่อบันทึกการแก้ไข หรือกด ESC เพื่อเป็นการยกเลิกการแก้ไข
5.ปุ่มสำหรับสร้าง/เพิ่มโมดูลกิจกรรม เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะมีหน้าต่างให้เลือกประเภทของโมดูลกิจกรรมปรากฏขึ้นมา
ตัวอย่างหน้าต่างให้เลือกประเภทของโมดูลกิจกรรม
6.ปุ่มสำหรับแก้ไขส่วนของโมดูล เมื่อคลิกเข้าไปจะพบกับหน้าต่างแก้ไข สามารถแก้ไขชื่อส่วนพาร์ทของโมดูล(Section name) คำอธิบาย(Summary) และการเข้าถึง(Restriction access)ได้
7.ปุ่มสำหรับแก้ไขการตั้งค่าโมดูล
  • Edit setting สำหรับแก้ไขการตั้งค่าในโมดูลกิจกรรมนั้นๆ
  • Move right / Move left สำหรับเปลี่ยนตำแหน่งของสัญลักษณ์โมดูลไปทางซ้ายหรือขวา
  • Hide / Show สำหรับซ่อน/แสดงโมดูลกิจกรรมนั้นๆ
  • Duplicate สำหรับคัดลอกเนื้อหาภายในโมดูลออกมาเป็นโมดูลอันใหม่อีกอัน
  • Assign roles สำหรับเพิ่ม Participants ใน Roles ที่กำหนดไว้ให้เข้าไปจัดการหรือเข้าถึงโมดูลกิจกรรมดังกล่าวได้
  • Delete สำหรับลบโมดูลกิจกรรมดังกล่าวออก ถ้าลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้ โปรดทำการ Backup ก่อนทำการลบ