Label

ส่วน Question Name คือส่วนสำหรับระบุให้กับตัวท่านเอง ว่าคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาจะไม่เห็นข้อความในส่วนนี้

ส่วน Question Text คือส่วนที่แสดงผลให้นักศึกษาเห็น

การตั้งค่าคำถามแบบ Label

Question Text

กรอกข้อความที่ท่านต้องการแสดงใน Questionnaire ที่ส่วนนี้

Manage Questions

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อย ในหน้า Manage Questions จะปรากฏข้อมูลคำถามแบบ Label ที่ท่านทำการสร้างดังภาพประกอบด้านล่าง

การแสดงผล Label

Last updated