การดูตัวอย่างก่อนเปิดใช้งานจริง (Preview Quiz)

เป็นการตรวจสอบการใช้งานก่อนที่ผู้สอนจะนำแบบทดสอบนี้ไปใช้กับผู้เรียน เพื่อให้แน่ใจว่าแบบทดสอบที่ผู้สอนออกแบบนั้นมีรูปแบบที่ผู้สอนต้องการจริงๆ

Preview Quiz

ดูตัวอย่างการแสดงผลข้อสอบที่ท่านสร้าง โดยวิธีการดังนี้

1. ไปที่ Quiz ที่ท่านต้องการ

2. คลิกที่ไอค่อนฟันเฟือง (Actions) บริเวณมุมขวาของแบบทดสอบ

3. เลือกเมนู “Preview” เพื่อเข้าดูตัวอย่างแบบทดสอบ

4. หรือกดปุ่ม "Preview quiz now" บริเวณด้านล่างของแบบทดสอบ ดังภาพ

Last updated